Vakances          Par SMC Pneumatics Latvia     

 
Meklēt
 
 
Jaunumi

 
 
  Vienā iekārtā apvienotas divas funkcijas, gan caurplūdes mērītājs,
 gan darba šķidruma (ūdens) temperatūras noteicējs robežās no 0 līdz 90 ˚C.
 
 Ekrāns ļauj atspoguļot temperatūru no -10 līdz 110 ˚C.
 
 Sērijai pieejami modeļi ar trim dažādām caurplūdes spējām.  
 
 Sensora ekrānu var pagriezt par 315˚ un novietot jums ērtā pozīcijā.  
 
 Caurplūdes sensors aprīkots ar PNP/NPN, temperatūras sensors ar PNP,NPN un analoga tipa izejām.
 
 Samazināti sensora gabarīti par 40% un atvieglota pievienošana.  
 
 
* Uz galvenā ekrāna attēlo momentāno plūsmas ātrumu.
** Ekrāns attēlo temperatūras vērtību, ja izvēlēta analoga signāla izeja.
*** Mazo ekrānu iespējams izslēgt. 
 
Gabarītu salīdzinājums ar veco PF2W704-03 modeli        
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkcija